NATJEČAJ

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“, broj: 12/21 i 6/23), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-2006/23 od 05.12.2023. godine, Izmjene i dopune Suglasnosti broj: 02-30-2006/23-1 od 11.12.2023. godine i Izmjene suglasnosti broj: 02-30-2006/23-3 od 20.12.2023. godine te Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-2183/23 od 22prosinca 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine
učitelj razredne nastave - 3 izvršitelja
spremačica – 2 izvršitelja
učitelj razredne nastave - 6 izvršitelja 
računovođa – 1 izvršitelj 
učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 
učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 
itelj matematike – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
učitelj fizike – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj harmonike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj (11 sati tjedno)
učitelj biologije – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)
učitelj povijesti – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
učitelj zemljopisa – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj informatike – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)
učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
učitelj violine – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
učitelj glasovira – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj glasovira – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj klarineta – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj pravoslavnog vjeronauka – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj fizike – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
spremačica – 4 izvršitelja (puno radno vrijeme)
učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj kemije – 1 izvršitelj (puna norma)

 

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog bolovanja, a najdalje do 30.06.2024. godine
učitelj engleskog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)

 

C) na određeno vrijeme, do povratka djelatnika/ce s bolovanja, a najdalje/najkasnije do 30.06.2024. godine
domar – 1 izvršitelj
spremačica - 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
D) na određeno vrijeme od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine
učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• Za radna mjesta učitelja razredne nastave završena najmanje odgovarajuća SSS, VŠS ili VSS
• Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS, odobrenje mjerodavne vjerske institucije za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog i pravoslavnog vjeronauka)
• Za radna mjesta spremačice završena osnovna škola, odnosno NK i najmanje tri /3/ mjeseca radnog iskustva
• Za radno mjesto domara završena SSS ili KV s 3 mjeseca radnog iskustva
• Za radno mjesto računovođe završena VŠS ekonomskog smjera 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit), 
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme), 
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),
dokaz o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačice, domara i računovođe),
isprava o ovlasti za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog i pravoslavnog vjeronauka)

 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 8.siječnja 2024.godine /ponedjeljak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanju, sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23), imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

Opširnije

ČESTITKA

Opširnije

OBAVIJEST

Zimski odmor učenika započinje 21. prosinca 2023.godine , a završava 5.siječnja 2024.godine.  Redovitnastava započinje u ponedjeljak 8.siječnja 2024.godine.

Roditeljski sastanci će se održati 29.prosinca 2023.godine po sljedećem rasporedu :

-razredna nastava u 9,00 sati

-predmetna nastava u 10,00 sati

Svim učenicima i djelatnicima želimo sretne nadolazeće blagdane.

 

 

Ravnatelj:

Mateo Jovanović

Opširnije

BOŽIĆNA PRIREDBA U PODRUČNOJ ŠKOLI TREBIŽAT

U ovo slavljeničko vrijeme iščekujemo rođenje djeteta koje u naše domove i u naša srca unosi mir i ljubav . Sve ono  što se novcem može kupiti uglavnom imate, stoga vam mi darujemo ljubav , a  za mir će se pobrinuti mali Isus i vaša otvorena srca .

Blagdan Božić , u svojim željama uglavnom povezujemo s čistoćom duše i srca , snijegom , bjelinom .Snijeg vam ne možemo dati , ali možemo uloženi trud i ugođaj Božića . Sve će vam to darovati učenici PŠ Trebižat .

Opširnije

U BOŽIĆNOM DUHU

U duhu blagdanske solidarnosti učenici naše škole će tijekom adventa  u subotu i nedjelju ,16. i 17. prosinca 2023. u vremenu od 10,30 do 19,00 sati , prodavati božićne dekoracije . Dekoracije su učenici izrađivali tijekom prvog obrazovnog razdoblja  . Prikupljena sredstva su namijenjena potrebitim učenicima naše škole . 

Također, u  sklopu adventa učenici naše škole daruju svome gradu Božićni koncert u ponedjeljak , 18.prosinca 2023. godine, u 18,00 sati .

Vjerujemo da će svatko od vas izdvojiti vrijeme i sredstva te na taj način podržati hvale  vrijednu akciju kako bismo skupa imali radostan i miran Božić.

Vidimo se !

Opširnije

ZAHVALNICA

Osnovna škola Vladimira Pavlovića zahvaljuje Prodajnom centru AS, Butiku BUBA  MARA Salonu obuće  OBRADOVIĆ na blagdanskom darivanju naših učenika.

Svima želimo blagoslovljen Božić i uspješnu nadolazeću 2024. godinu!  

Opširnije

OBAVIJEST

 Od 11.prosinca 2023.godine u školskom dvorištu će se obavljati građevinski radovi .Molimo učenike da ne ulaze u dvorište. 

Svi učenicu i djelatnici će ulaziti u školu na glavna ulazna vrata do završetka radova.

 

Ravnatelj:

Mateo Jovanović

Opširnije