SVJETSKI DAN OSOBA SA DOWN SINDROMOM

21.ožujka 2022.g. učenici 2. i 3. razreda PŠ Trebižat zajedno sa učiteljicama obilježili su Svjetski dan osoba s Down sindromom pod geslom:

"Ljepota je u različitosti,

ljubav ne broji kromosome".❤️❤️

Opširnije

LANA ŠUNJIĆ DRUGA U ŽUPANIJSKOM NATJECANJU U RECITIRANJU

Zavod za školstvo Mostar tradicionalno organizira natjecanje učenika u pisanju i recitiranju lirske

poezije pod nazivom Dani hrvatskog jezika. Ova manifestacija upriličena je kao sjećanje na objavu

Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Nakon odabira najboljih autorskih lirskih

pjesama natjecanje recitatora je održano 16. ožujka 2022. u prostorijama Hrvatskog doma herceg

Stjepana Kosače u Mostaru. Škola domaćin bila je Osnova škola Kruševo. Sudjelovali su najbolji

recitatori iz 25 osnovnih škola Hercegovačko-neretvanske županije. Našu školu dostojno je

predstavila Lana Šunjić VIII.e i osvojila drugo mjesto. Recitirala je pjesmu Brune Milinković Beskraj.

Čast proglasiti najbolje recitatore u županiji imala je profesorica Lidija Jerković, stručna savjetnica za

hrvatski jezik i književnost.

Prema prosudbi Povjerenstva za izbor najboljeg recitatora najbolji su bili:

1. Magdalena Bevanda OŠ fra Didaka Buntića Čitluk

2. Lana Šunjić OŠ Vladimira Pavlovića u Čapljini

3. Katarina Bošković OŠ Lipanjske zore Višići i Anđela Čobanović OŠ Marina Držića Buna

Opširnije

PREZENTACIJA KOŠARKE

Završena prezentacija košarke u Osnovnoj Školi Vladimira Pavlovića Čapljina.

Treneri koji su radili prezentaciju : 

Mario Jerkić

Josip Jelčić

Odrađena je prezentacija košarke kroz sat tjelesne kulture u školi.

Skupine koje su prošle prezentaciju su mlađi razredi od 2 do 5 osnovnog razreda.

Radili smo četri radna dana ( utorak, srijeda, četvrtak, petak) ,sa svakom dobnom skupinom zasebno od 2 do 5 razreda.

Škola košarke Čapljina se zahvaljuje ravnatelju Mateu Jovanoviću te nastavnicima mlađih razreda na omogućenim uvjetima za ovu prezentaciju.

Opširnije

NATJEČAJ

 

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj: 12/21), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-412/22 od 08.03.2022. godine te Odluke Školskog odbora broj: 483/22 od 10. ožujka 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

- učitelj glasovira – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)

- učitelj klarineta – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)

- učitelj violine – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 30.06.2022. godine

    - učitelj tehničke kulture - 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• završena odgovarajuća VSS ili VŠS.

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

- prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,

- kratki životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- izvadak iz matične knjige rođenih (trajni),

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit,

- dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO),

- potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje).

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na temelju intervjua utvrditi rang listu kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 25.ožujka 2022.godine /petak/ s početkom u 9,00 sati. Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300 Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

 

 

 

 

 

Opširnije

Humanitarna akcija "Dan narcisa" uspješno realizirana

Naši vrijedni učenici su u velikoj količini prikupili i donijeli narcise u školu. Iste su simbolično prodavali te na taj način obilježili Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.

Zahvaljujemo se učenicima i njihovim roditeljima te našim sugrađanima kao i uredništvu Đaka City i Čapljina portalu, koji su unatoč hladnom i vjetrovitom vremenu pridonijeli da humanitarna akcija uspije.

Sav prikupljeni novac ide za pomoć djetetu u svrhu zdravstvene pomoći.

DJEČJI OSMIJEH NEMA CIJENU!

Nastavimo i dalje njegovati humanost, darivanje i empatiju!

 

Opširnije

POKLADE

Svake godine nam vrijeme poklada donosi radost, smijeh i priliku da bar na kratko postanemo netko drugi.  

Učenici nižih razreda naše škole su svake godine sudjelovali u karnevalskoj povorci u pratnji svojih učiteljica.

Dolazili bi s roditeljima i čekali da se priključimo povorci maškara koja je dolazila iz Trebižata. Nakon toga bi zajedno išli kroz grad do Trga kralja Tomislava i sudjelovali u karnevalskom programu. Djeca su uživala, a građani mahali sa svih strana.

Već drugu godinu, zbog Corona virusa, ne sudjelujemo u karnevalskoj povorci, ali nismo zaboravili vrijeme poklada.

Svi razredi su u sklopu redovite nastave, kroz niz aktivnosti, obilježili poklade ove godine.

Učionice i hodnike naše škole krase likovni i literarni radovi o pokladama.

Učenici su sudjelovali u izvođenju igrokaza, recitacija i uživali pod maskama.

Nismo zaboravili ni tradicionalne krafne. Učionice i hodnici su mirisali na vaniliju, čokoladu i pekmez.

Organizatori karnevala su čokoladicama počastili najmlađe učenike.

Još će par dana naši radovi biti u učionicama, a raspoloženje u duhu karnevala.

S nadom čekamo Uskrs i nadamo se da ćemo ponovno, bez straha od bolesti, svi biti u karnevalskoj povorci.

Djeci je bilo lijepo, uživali su u svim aktivnostima i bili ono što trebaju biti - sretna djeca.

Opširnije