BLAŽENKA OBRADOVIĆ, ravnateljica

Dragi učenici, poštovani učitelji i roditelji!

Pred nama je još jedna školska godina i vjerujem da ćemo se u jednom pozitivnom ozračju, sa puno veselja, entuzijazma i dobre volje uspješno nositi sa novim izazovima, obavezama i mnogobrojnim zadaćama koje smo u ovoj školskoj godini postavili pred sebe.

Vizija naše škole je da budemo škola koja stalno uči, škola u kojoj se učenici dobro osjećaju i aktivno sudjeluju, škola koja svojim učenicima može osigurati razvoj svih njihovih potencijala, uspješan nastavak školovanja i pripremiti ih za suvremene potrebe društva i svijet rada.
Veseli nas svaki mali korak i uspjeh na tom putu.

Imajući u vidu veliki ljudski potencijal i stručnu ekipiranost zaposlenika škole posebno nastavnog osoblja gdje imamo dobro izbalansirane odnose mladosti i ambicija sa jedne i iskustva sa druge strane, uz dobre međuljudske odnose i dobru radnu atmosferu, škola ima sve uvjete da uz adekvatnu organizaciju rada poluči kvalitetne rezultate na nivou koji ova škola godinama gradi i nadograđuje.

Relativno dobra opremljenost Škole nudi našim učenicima mogućnost upoznavanja novih tehnologija i valjanu realizaciju nastavnih sadržaja.

Poznato vam je da je za realizaciju svih pozitivnih aktivnosti potrebna suradnja i entuzijazam svih učitelja, učenika te dobra koordinacija i organizacija naše stručne službe, a neizostavna je i dobra suradnja s roditeljima, našim gradom, mjerodavnim institucijama za prosvjetu i mlade, i cijelom lokalnom zajednicom.

U proteklom periodu riješili smo neke infrastrukturne probleme koji su nas dugo mučili, stvoreni su tehnički uvjeti za modernu nastavu po modernom nastavnom planu i programu koji bi u narednom periodu morali biti oživotvoreni u još boljim odgojno- nastavnim dostignućima i rezultatima naših učenika.
Želim da se škola i dalje otvara prema lokalnoj i široj društvenoj zajednici.
Naš učenik će i dalje biti u središtu pozornosti, želimo mu omogućiti svekoliki razvoj stvarajući uvjete kako bi mogao izraziti sve svoje kvalitete, sposobnosti, ideje i želje.

Kvalitetna suradnja sa roditeljima je nužnost kako bi trokut učenik-učitelj-roditelj funkcionirao u svim smjerovima.

Postignuti nivo infrastrukturne i tehničke opremljenosti moramo održavati i nadograđivati u suradnji sa mjerodavnim institucijama, ali i drugim izvorima, posebice roditelja čiji bi prvenstveni cilj trebao biti ulaganje pa i materijalno u život i rad njihove djece u školi.
Mišljenja sam da u ovom segmentu ima još puno prostora uvažavajući naravno ekonomsko-socijalnu strukturu našeg roditeljskog zbora.
U tom cilju očekivala bih i podršku Školskog odbora i Vijeća roditelja.

Stručni organi škole u svom radu baziranom na Zakonu i našim Pravilnicima, Statutu i Godišnjem planu i programu rada posebno su odgovorni za cjelokupno funkcioniranje sustava.

Poštovani posjetitelji želimo vam ugodan boravak na našoj internetskoj stranici.

S poštovanjem!