SVJETSKI DAN POŠTANSKE MARKE

Povodom Svjetskog dana poštanske marke koji se obilježava 9.rujna u školskoj knjižnici organizirali smo prezentaciju i kreativnu radionicu u suradnji s nastavnicom likovne kulture Jelenom Grgić.
Knjižničarka Josipa Čoko tako je prezentirala kada je i gdje nastala poštanska marka, tko je zaslužan za dizajn poštanskih maraka, kakvog sve oblika može biti i što je filatelija.
Nastavnica Jelena nam je pokazala poštanske marke koje je ona dizajnirala te objasnila postupak prijave na natječaj za dizajn poštanske marke. Objasnila nam je i što sve rade i koliko je širok spektar poslova likovnih umjetnika.
Nakon toga posjetili smo našu poštu gdje nam je djelatnica pošte Vedrana objasnila koje markice naša pošta ima te kako poslati pismo ili razglednicu.
Učenici su na kreativnoj radionici izradili svoje poštanske markice koje smo izložili u školskoj knjižnici.
Sretno našoj pošti i svim poštama svijeta koje povezuju ljude i njihove poslove!

Opširnije

Arduino radionica

Trodnevna Arduino radionica organizirana od strane "It Girls", održana je na predivnoj Bjelašnici. Ova radionica okupila je entuzijastične polaznike, među kojima je bila i naša djelatnica škole, Daniela Jurić. Tijekom ovog događaja, sudionici su intenzivno radili na razvijanju vještina programiranja i izrade elektroničkih projekata pomoću Arduino platforme, što će zasigurno doprinijeti obogaćivanju nastavnog programa u našoj školi.

Osim što je bila izuzetno korisna za razvijanje tehničkih vještina, ova Arduino radionica također je naglasila važnost uključivanja djevojčica u područje informacijske tehnologije (IT).
Također, važno je napomenuti da sudjelovanje u takvim inicijativama potiče i inspirira naše učenice da se aktivno uključe u IT sektor te promiče rodnu raznolikost u tom području, što je iznimno važno za budućnost tehnološke industrije.

Opširnije

OBUKA NASTAVNIKA IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

U prostorijama naše škole je proteklog tjedna održana dvodnevna obuka  nastavnika iz oblasti inkluzivnog obrazovanja u organizaciji udruge Život s Down sindromom FBiH.

Posljednjih dvadesetak godina u svijetu se, kao krajnji oblik integracije, razvija se inkluzija. Inkluzija ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, već uvažavanje različitosti svakog pojedinca. Upravo se u tomu sastoji njena vrijednost, jer se kroz razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama pridonosi širenju saznanja, bogaćenju iskustava i razvoju čovječnosti. Inkluzivno obrazovanje je osnovno ljudsko pravo. Ono predstavlja kvalitetno obrazovanje kojim se stvara pozitivna socijalna klima i ostvaruju ljudska prava. 

 

Opširnije

OBAVIJEST

U ponedjeljak, 4. rujna 2023. godine , počinje nova školska godina. 

Raspored početka nastave za prvi dan centralne škole:

Nastava počinje u 7:30 sati za učenike od 7. do 9. razreda.

Prijem učenika 6. razreda održat će se s početkom u 8 sati.

Svečani prijem prvašića održat će se u školskom dvorištu s početkom u 10 sati. 

Za učenike 2.razreda prvi dan nastave počinje u 11 sati.

Za učenike od 3. do 5. razreda prvi dan nastava počinje u 12 sati. 

Raspored početka nastave kroz školsku godinu:

7:30 sati jutarnja smjena – predmetna nastava

11:55 sati- prvi razredi

12:50 sati poslijepodnevna smjena – razredna nastava (od 2. do 5. razreda)

Raspored nastave za Područne škole 

-PŠ Gabela Polje -8:00 sati

-PŠ Gabela -8:00 sati 2.i 3.razred

                  9:00 sati 4. i 5.razred

                  10:00 sati –prvi razred

-PŠ Gorica – Struge-8:00 sati 3.i 5.razred

                9:00 sati . 4.razred

                10:00 sati –1. i 2.razred

-PŠ Trebižat-8:00 sati 2.i 3.razred

                9:00 sati 4. i 5.razred

                 10:00 sati –prvi razred

-PŠ Zvirovići -8:00 sati 2.i 3.razred

                9:00 sati 1.,4. i 5.razred 

-PŠ Šurmanci-8:00 sati – 1., 2., 3. i 5. razred

 

 

Svim učenicima i učiteljima želimo uspješan početak školske 2023./2024. godine!

Opširnije

Završen projekt zahvaljujući doniranim sredstvima Dioničkog društva BH TELEKCOM Sarajevo

Obrazovanje ima ulogu pružanja mladim ljudima ključnih znanja i vještinpotrebnih u društvu u kojem ICT kompetencije postaju sve nužnije. Prvi korak k tome je dostupnost interneta u cijeloj ustanovi. Prijavom na Javni poziv Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo naša škola je dobila 10 000,00 KM  za projekt Obrazovanje za život. BH Telecom već tradicionalno svake godine raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava koja se doniraju od ostvarene dobiti kompanije.

Donirana sredstva su utrošena za wi fi i videonadzor u našoj školi. Navedene aktivnosti će omogućiti korištenje suvremenih nastavnih pomagala u nastavi, umrežavanje i sigurnost imovine i osoba koji borave u našoj školi. 

Zahvaljujemo se Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo na doniranim sredstvima.

Opširnije

Završeni radovi na uređenju i opremanju Područne škole Trebižat

Organizacija Out of Area Foundation je 3. srpnja 2023. godine završila uređenje i opremanje Područne škole u Trebižatu i tako omogućila ugodniji i kvalitetniji rad učenicima i njihovim učiteljima.

U znak zahvalnosti učenici su za vrijedne srednjoškolce i profesore iz Nizozemske izveli prigodan program.
Folklorna skupina je pjesmom i plesom pokazala dio naše tradicije , a mladi puhači su poznatim svjetskim skladbama pokazali da je glazba univerzalni jezik koji svi razumijemo.
Vrijednim gostima iz Nizozemske zahvalio je ravnatelj škole Mateo Jovanović kao i učiteljice PŠ Trebižat .
Proteklih šest dana, koliko je trajalo uređenje, ostat će zapamćeni i po zanimljivom druženju gostiju, uprave škole, učenika i učiteljica.
Još se jednom pokazalo kako se kvalitetnom pripravom i suradnjom mogu ostvariti veliki ciljevi, a ovaj naš je ostvaren na zadovoljstvo svih sudionika.

Opširnije

NATJEČAJ

Bosna  i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Osnovna škola Vladimira Pavlovića u Čapljini

Čapljina,Ruđera Boškovića 8,tel.:+ 387 (0) 36 805 095,805 091 ;fax:387 (0)  8o5 o95;e-mail:vladimir.pavlovic9@gmail.com

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  odredaba važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K, čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-1220/23 od 07.06.2023. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-912/23 od 14lipnja 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na neodređeno vrijeme
knjižničar – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to završena odgovarajuća SSS,VŠS ili VSS (dipl. bibliotekar, profesor hrvatskog jezika i književnosti, prof. komparativne književnosti, učitelj ostalih struka po posebnom odobrenju MPZKiŠ). 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu i položen stručni ispit za višeg knjižničara (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit i ispit za višeg knjižničara), 
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme), 
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje).

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 3.srpnja 2023.godine /ponedjeljak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanje, sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22), imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz ostalu dokumentaciju dostave i dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

         

Opširnije