NATJEČAJ

Bosna  i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Osnovna škola Vladimira Pavlovića u Čapljini

Čapljina,Ruđera Boškovića 8,tel.:+ 387 (0) 36 805 095,805 091 ;fax:387 (0)  8o5 o95;e-mail:vladimir.pavlovic9@gmail.com

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  odredaba važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K, čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-1220/23 od 07.06.2023. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-912/23 od 14lipnja 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na neodređeno vrijeme
knjižničar – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to završena odgovarajuća SSS,VŠS ili VSS (dipl. bibliotekar, profesor hrvatskog jezika i književnosti, prof. komparativne književnosti, učitelj ostalih struka po posebnom odobrenju MPZKiŠ). 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu i položen stručni ispit za višeg knjižničara (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit i ispit za višeg knjižničara), 
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme), 
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje).

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 3.srpnja 2023.godine /ponedjeljak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanje, sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22), imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz ostalu dokumentaciju dostave i dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

         

Opširnije

Dodjela priznanja za učenike/ce generacije u školskoj 2022./2023.godini

Danas je održana svečana ceremonija dodjele priznanja učenicima generacije osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
Priznanja je uručio ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a dr.sc Rašid Hadžović.
Našu školu ponosno je predstavljala učenica Lana Šunjić, koja je svojom izuzetnom uspješnošću istaknula vrijednosti koje promoviramo u našoj školi - izvrsnost, strast prema učenju i kreativnost. Lana je primjer svima nama kako se strpljivim radom i neumornim zalaganjem može postići izvanredan uspjeh.
Čestitamo svim učenicima generacije, a posebno našoj Lani, na zasluženim priznanjima. Neka vaša upornost i strast prema učenju nastave biti pokretačka snaga u daljnjem obrazovanju i svim vašim budućim poduhvatima.

Opširnije

Tradicionalni malonogometni turnir u Zvirovićima

Danas, 12.6.2023.godine, je održan malonogometni turnir Zvirovići 2023. koji se tradicionalno održava u sklopu manifestacije Lipanjske zore. Organizatori turnira su Mjesna zajednica Zvirovići i PŠ Zvirovići, a pod pokroviteljstvom Grada Čapljine. Turnir se održao u dvorani Horizonti mira  Zvirovići. Sudjelovali su učenici područnih škola Trebižat,  Zvirovići, Studenci, Gorica-Struge i 4.b centralne škole. Nakon održanog turnira, uz vatreno navijanje, pobijedili su učenici PŠ Trebižat. Učenik  Luka Mlinarević je dobio titulu najboljeg igrača.  Pokal za faire-play pripao je ekipi Čapljine i Andreju Šimoviću iz ekipe Zvirovići /Studenci. Najbolji strijelac bio je Vlado Grgić (Trebižat). Drugo mjesto su zauzeli učenici iz PŠ Struge – Gorica, treći su učenici 4.b a četvrto mjesto dijele učenici Zvirovića i Studenaca.  Nakon odigranih utakmica učenici su se nastavili družiti. Uz roditelje učenika  i žitelje Zvirovića na turniru je nazočio i gradonačelnik dr.Smiljan Vidić.

 

Opširnije

Nagrađeni radovi učenika naše škole

Povodom obilježavanja dana Osnovne škole Lipanjske zoreVišići organiziran je likovni i literarni natječaj u kome susudjelovali učenici naše škole. Literarni uradak naše učenice Laure Jovanović , učenice 9.e , osvojio je treće mjesto .  Učenici 7.razreda naše škole su na satu likovne kulture sanastavnicom Jelenom Grgić izrađivali maketu škole i okolice , iosvojili zasluženo drugo mjesto . Maketa je umanjeni prikaznekog objekta, okolice ili grada. Izrada je započela crtanjemtlocrta, izrezivanjem stiropora, spajanjem i zatim oslikavanjem. Učenici su pokazali veliki interes, želju i volju u ovomkreativnom procesu, kao i timski rad. Treće mjesto u kategoriji likovnih radova pripalo je radu Marije Brajković učenici 8.a razreda .Čestitamo učenicima naosvojenim nagradama.

Opširnije

Forza Berniii 

Dobre vijesti stižu nam iz Italije! 

Na X. Međunarodnom pijanističkom natjecanju "San Donà di Piave" (X. Concorso pianistico internazionale "Città di San Donà di Piave), održanom od 31. svibnja do 4. lipnja 2023. godine, naša talentirana učenica Bernardica Miočević zauzela je vodeće mjesto u kategoriji mladih pijanista. Usred snažne konkurencije iz cijelog svijeta, uključujući pijaniste iz Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Njemačke, Poljske, Finske, Estonije i čak dalekog Japana, Bernardica je zasjala svojim virtuoznim izvedbama te osvojila prvu nagradu u svojoj kategoriji.

Ponosno se divimo činjenici da ova prestižna nagrada dolazi u našu Školu, što svjedoči o visokoj razini glazbenog izvrsnosti koju njegujemo. Bernardica je već treći put ove godine sudjelovala na međunarodnom natjecanju, nakon svojih impresivnih nastupa u Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je također osvojila dvije prve nagrade.

Opširnije

Zahvala Autohercu

Prijevozniku Autoherc,  ovim putem upućujemo zahvalu na doniranoj informatičkoj opremi - dva računala, našoj školi , kojće uvelike pridonijeti kvaliteti rada.

Opširnije

Završni koncert Osnovne glazbene škole pri Osnovnoj školi Vladimira Pavlovića u Čapljini

Kruna na kraju nastavne godine u glazbenoj školi završnije koncert naših učenika. Kao i svake godine učenici nas oduševe svojim umijećem u sviranju i pjevanju. Ovogodišnji koncert pod nazivom Glazbom kroz našu školu bio je malo drugačiji od dosad viđenih. Koncert je bio podijeljen na aktivnosti i instrumente po katovimaPodršku našim učenicima i njihovim učiteljima, te ujedno i zahvalu za cjelogodišnji  trud i rad, dali su nazočni nagradivši izvedbe gromoglasnim pljeskom. U nastavku donosimo program i fotografije.

Opširnije