Vijeće učenika

Vijeće učenika čine predstavnici svih odjela u školi;uglavnom su to predsjednici razreda .

 

Zadatci Vijeća učenika su:

-Promoviranje interesa škole u zajednici u čijem se prostoru nalazi

-Prezentira stavove učenika Učiteljskom vijeću i Školskom odboru

-Potiče angažiranost učenika u radu škole

-Raspravlja o međusobnim odnosima učenika i nastavnika

-Sudjeluje u organiziranju kulturno-zabavnog programa škole

Sudjeluje u predlaganju pohvala i nagrada za učenike koji se ističu u vladanju i učenju

-Organizira radne i humanitarne aktivnosti škole

-Raspravlja o disciplini u školi i sudjeluje u profesionalnom informiranju učenika

 

VI.a. – MARKO BLAŽEVIĆ

 

VI.b. – FILIP BRAJKOVIĆ

 

VI.c. – ANTONIO BOŽIĆ

 

VI.d. – ANTE SUŠAK

 

VI.e. – MANUELA BOROVAC

 

VI.f. – LEO TROGRLIĆ

 

VI.g. – KLARA PEHAR

 

VII.a. – JANA MAJSTOROVIĆ

 

VII.b. – ELA GOLUŽA

 

VII.c. – JELENA DADIĆ

 

VII.d. – TONI KRALJIĆ

 

VII.e. – MARTIN BUTIGAN

VII.f. – ANĐELA IVANKOVIĆ

 

VIII.a. – MARIN DODIG

 

 

 

 

 

VIII.b. – MARIJAN DRINOVAC

VIII.c. – MATEA PAŽIN

VIII.d. – DRAGICA BUTIGAN

VIII.e. – GORAN GLIBO

VIII.f. – ANDRIJA MENALO

IX.a. – IVA ŠIMOVIĆ

IX.b. – VALENTINA GADŽE

IX.c. – PATRIK NJAVRO

 

Predsjednica Vijeća učenika:
Dragica Butigan

Ravnateljica škole:Blaženka Obradović
Koordinator Vijeća učenika:Jozo Jerković,pedagog-psiholog

 

Ravnateljica škole:Blaženka Obradović
Koordinator Vijeća učenika:Jozo Jerković,pedagog-psiholog