Vijeće učenika

Vijeće učenika čine predstavnici svih odjela u školi; uglavnom su to predsjednici razreda .

 

Zadatci Vijeća učenika su:

-Promoviranje interesa škole u zajednici u čijem se prostoru nalazi

-Prezentira stavove učenika Učiteljskom vijeću i Školskom odboru

-Potiče angažiranost učenika u radu škole

-Raspravlja o međusobnim odnosima učenika i nastavnika

-Sudjeluje u organiziranju kulturno-zabavnog programa škole

Sudjeluje u predlaganju pohvala i nagrada za učenike koji se ističu u vladanju i učenju

-Organizira radne i humanitarne aktivnosti škole

-Raspravlja o disciplini u školi i sudjeluje u profesionalnom informiranju učenika

Popis vijećnika:

 

6. A  Toma  Brajković

6. B  Filip Kozina

6. C  Antea Matić

6. D Ena Vego

6. E  Jelena Paradžik

6. F  Klara Pavlović

 

7. A Ivan Primorac

7. B   Bruno Jelčić

7. C Katja Buntić

7. D Matea Borovac

7. E Nikola Bošnjak

7. F Karlo Vidić

 

8. A Laura Pavlović

8. B Zvonimir Rebac

8. C Nikola Juko

8. D Marino Krešić

8. E Ante Milićević

8. F Daria Gadže

 

9. A Matej Martinović

9. B Milenko Soldo

9. C Karolina Bukovac

9. D Dora Kožul

9. E  Gabriel Marković

9. F  Petar Kožul

 

 

Predsjednik Vijeća učenika: Zvonimir Rebac

Podpredsjednik Vijeća učenika: Laura Pavlović

Zapisničar : Daria Gadže

 

Koordinator Vijeća učenika: školska pedagoginja Blanka Karamatić

Ravnatelj: Mateo Jovanović