Vijeće učenika

Vijeće učenika čine predstavnici svih odjela u školi; uglavnom su to predsjednici razreda .

 

Zadatci Vijeća učenika su:

-Promoviranje interesa škole u zajednici u čijem se prostoru nalazi

-Prezentira stavove učenika Učiteljskom vijeću i Školskom odboru

-Potiče angažiranost učenika u radu škole

-Raspravlja o međusobnim odnosima učenika i nastavnika

-Sudjeluje u organiziranju kulturno-zabavnog programa škole

Sudjeluje u predlaganju pohvala i nagrada za učenike koji se ističu u vladanju i učenju

-Organizira radne i humanitarne aktivnosti škole

-Raspravlja o disciplini u školi i sudjeluje u profesionalnom informiranju učenika

 

 

Popis vijećnika:

VI. a  Gabrijel Akrapović

VI. b  Nina Mustapić

VI. c  Antea Mrvalj

VI. d  Antea Zovko

VI. e  Paola Bulum

VI. f  Lana Dodig

VII. a  Jelena Nazalević

VII. b  Zvonimir Rebac

VII. c  Antea Medjedović

VII. d  Ivano Previšić

VII. e  Ivan Primorac

VII. f  Katja Krmek

VIII. a Jure Šutalo

VIII. b Klara Kozarić

VIII. c  Marko Vučina

VIII. d Antea Karamatić

VIII. e Mateo Nikšić

VIII. f Maro Jović

IX. a Nikolina Šutalo

IX. b Josip Džajkić

IX. c Matea Čuljak

IX. d Ilija Matić

IX. e Modesta Falak

 

Predsjednik Vijeća učenika: Josip Džajkić

Podpredsjednik Vijeća učenika: Matea Čuljak

Zapisničar: Jelena Nazalević

 

Ravnatelj: Mateo Jovanović

Koordinator Vijeća učenika: školska pedagoginja Blanka Karamatić