1. Igor Turk
 2. Juliana Falak
 3. Anela Rozić-Vrankić
 4. Mijo Rotim
 5. Dragan Raguž
 6. Željko Soko
 7. Monika Rebac-Filipović
 8. Željka Mandić
 9. Damir Šimović
 10. Marijana Matić
 11. Jakov Nikše
 12. Vesna Bule
 13. Željko Arar
 14. Valntina Spajić
 15. Monika Borovac
 16. Denis Turk
 17. Sandra Dževlan
 18. Josip Čutura
 19. Mihaela Mandurić

Predsjednica Vijeća roditelja:Juliana Falak