1. Iva Raguž
 2. Mijo Rotim
 3. Mate Nikše
 4. Mato Karamatić
 5. Katarina Ilić
 6. Boris Matić
 7. Lidija Ramljak
 8. Dario Tolić
 9. Dragan Ivanković
 10. Marela Dugandžić
 11. Ante Soče
 12. Danijel Ilić
 13. Robert Jurković
 14. Nikica Martinović
 15. Blanka Karamatić(predstavnik škole)
 16. Senka Erić(predstavnik škole)
 17. Manuela Vlahić(predstavnik škole)

Predsjednica Vijeća roditelja: Lidija Ramljak

Dopredsjednik: Danijel Ilić

Zapisničarka: Katarina Ilić