PRIREDBA U ČAST SV. NIKOLI

Nalazimo se u nekom čudnom vremenu u kojem su na žalost sve više nazočni strah , briga , neraspoloženje...Ako se vratimo u povijest , nailazimo također na razdoblja teških vremena . Iz navedenog zaključujemo kako ni u vremenu u kojem je živio sv.Nikola nije bilo lako živjeti , ali ono što je poanta jeste da ljudi nikada nisu gubili vjeru , vjeru u to da uvijek nakon kiše izlazi sunce , da postiji dobro i da postoje ljudi koji vole činiti dobro.

Učenici i profesori Srednje škole Čapljina već tradicionalno organiziraju priredbu u čast svetom Nikoli , a na veliku radost mališana! Budući da je ova godina bila teška , oni su radili još više, to jest odlučili su osim priredbe za Srednju školu Čapljina i Dječiji vrtić Čapljina ove godine posjetiti i Osnovnu školu Vladimir Pavlović i to u dva termina (jutarnjem i poslijepodnevnom ) kako bi obradovali svu djecu od 1.-5. razreda uključujući i mališane iz područnih škola

Priredbu su pripremili učenici dramske sekcije s prof.Anom Falak i prof. Majom Katura ;učenici recitatorske sekcije s prof.Adrianom Rajič i prof.Šimom Doko;članovi zbora s prof. Monikom Raguž. Za kostimografiju se pobrinula prof.Mirela Borovac Falak . No ,važno je istaknuti kako su sve sekcije uvijek imale podršku ravnateljice Srednje škole Čapljina prof.Željke Previšić i pomoćnice ravnateljice prof.Janje Andrić.

Ove godine su slatkiše za mališane darovale trgovine :Best , Konzum i Namex (za osnovnoškolce ) ,a Promex (za djecu u vrtiću )!!! Od srca im veliko hvala!

Učenici koji su sudjelovali :dramska sekcija (Leo Marković ,Anđela Ivanković , Mia Crepulja , Lucijan Puharić , Marija Kasalo ), sv.Nikolu (Lukas Turk),recitatori (Marija Budimir i Ivana Lukenda) ,voditeljica( Ana Borovac),krampus( Dragica Butigan ),zbor (Ana Previšić,Luka Džalto ,Luka Milanović, Vlado Rebac ,Kristina Lozić, Petra Moro , Antonio Šimić, Andrea Martinović, Nikolina Karlušić , Ivana Dugandžić , Nikolina Limov , Ana Milanović, Ivana Dodig , Jana Majstorović , Ljubica Previšić , Iva Bule , Klara Pavlović, Zvonimir Krešić , Lorena Jović , Ema Vego ,Petra Bošković , EllaGoluža , Lara Tunjić, Lana Kolovrat ) i anđeli (Karla Pavlović , Zvonimir Krešić,...).

Iz Osnovne škole Vladimira Pavlovića dolazi jedno veliko hvala svima koji su sudjelovali na bilo koji način u ovome događaju .

Opširnije

PRAVILA PONAŠANJA U STIHU

Što bi se dogodilo kada bi na svijetu nestalo prometnih pravila? A što bi bilo da nema pravila u sportu i igri? A u školi?

Učenici I. e razreda sa svojom učiteljicom Paulinom Raguž pravila ponašanja uče u stihu, kroz pjesmu.

U nastavku pogledajte kako su to otpjevali.

Pravila ponašanja u stihovima

Opširnije

NATJEČAJ

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka 64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-2208/21 od 10.11.2021.godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja broj: 2116/21 od 26.studenog 2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

UVJETI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

• da ima završenu VSS ili VŠS,

• da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga škole sukladno Zakonu

• da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

• da nije krivično kažnjavan

• da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora

• da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

• dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)

• potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio

• osobna iskaznica

• dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO)

• izvadak iz matične knjige rođenih

• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

• potpisana i ovjerena izjava da nije u rodbinskoj vezi s članovima Školskog odbora do drugog stupnja

• potpisana i ovjerena izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zaključivanja Ugovora o radu.

Ravnatelj škole se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom slati preporučeno putem pošte na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300 Č a p lj i n a

s naznakom

„za javni natječaj za mjesto ravnatelja“

 

 

Opširnije

Zahvalnica našoj školi za prikupljena i donirana sredstva sirotištu u Tanzaniji

„Hvala Vam na velikodušnoj donaciji Vaše škole! 
Malo je reći da ste nas oduševili! Vi i Vaši učenici pokazali ste veliko srce i izuzetan senzibilizitet za afričku djecu i siročad  koja žive u Sirotištu sv. Ante u Tanzaniji. Na taj ste način direktno pomogli smanjenju posljedica siromaštva za naših 65
mališana.“ U prilogu su dvije pjesmice koje su vrtićke skupine iz Tanzanije pripremile za našu školu.


Kolajna ljubavi

Zahvalnica

Zahvalnica :)

Opširnije

KATJA BUNTIĆ OSVOJILA 2.NAGRADU ZA INTERPRETACIJU NA 15.FESTIVALU DJEČJEG STVARALAŠTVA U BIH "MALI KOMPOZITOR"

Povodom Međunarodnog dana djeteta, 20. studenog 2021. u Banja Luci se po 15. put održao festival dječjeg stvaralaštva u BiH „Mali kompozitor“. To je jedini dječji glazbeni festival u BiH koji ima uporište u nastavnom planu i programu za osnovne škole, te ujedno i jedini festival u kojem sudjeluju djeca u svim segmentima – skladaju, pišu tekstove i izvode skladbe i jedini su žiri na festivalu.

 

Osnovni cilj festivala je poticanje glazbenog i literarnog stvaralaštva, kreativnosti i motivacije za daljnji rad.

 

Ove godine na festivalu je sudjelovala i naša Katja Buntić, učenica VI razreda OŠ Vladimira Pavlovića i IV.raz osnovne glazbene škole. Katja je na festivalu izvela pjesmu „Luna park“ autorice Ivane Savić iz Prnjavora za koju je aranžman radio Boris Glišić. Nastup je bio zapažen te je Katja osvojila 2. nagradu za interpretaciju. Bravo Katja !!!

Opširnije

LUTKARSKI MJUZIKL ZELENA PRIČA

Studio Suncokret je umjetnička organizacija iz Splita kojui je osnovao Duško Mucalo , ujedno autor priče, stihova i glazbe edukacijskog lutkarskog mjuzikla . Nakon velikog uspjeha prva četiri lutkarska mjuzikla :“Festival životinjskog carstva „,“Slon Bon ton „, „Koje je godišnje doba najljepše ?“ i „Što ću biti kad odrastem?“ koji su diljem Hrvatske i inozemstva izvedeni preko nekoliko tisuća puta , studio Suncokret ima novi originalni edukacijski mjuzikl „Zelena priča“.Kako zaštititi okoliš ?Kako odvajati otpad ?To su samo neka od pitanja na koja odgovore traže smetlar Medo te mudra Sova , Gica Prljavica , Magarac , Ribica ,Vjeverica i Glista koji su i junaci ovog ekološkog lutkarskog mjuzikla koji je ostvaren u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša Repiblike Hrvatske.

 

Oni se u ovom lutkarskom mjuziklu , u svojim prirodnim staništima susreću s raznim vrstama onečišćenja i dok neki uživaju praviti nered , drugi traže rješenja kako okolišu vratiti stari sjaj . Tijekom predstave djeci se prikazuju osnove razvrstavanja otpada na zabavan i interaktivan način .Uz veliki broj edukacijskih songova možda je najvažnije istaknuti misao ovog ekološkog mjuzikla :“O zaštiti okoliša brinemo se od malena“.

Opširnije

LIST UČENIKA I DJELATNIKA OŠ VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Poštovani čitatelji,

pred vama je novi broj Naše riječi -učeničkog lista Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini.

Obilje je događanja u školi i gradu u kojima naši učenici i djelatnici sudjeluju i o njima rado i s ponosom progovaraju. Pokušali smo sve složiti i objediniti u Našoj riječi koja tako postaje i svojevrsni podsjetnik na protekla događanja . Koliko smo i jesmo li uspjeli u svojoj nakani…ostaje vidjeti.

Vjerujemo da će svatko od vas pronaći nešto za sebe čitajući ovaj broj, a pritom se i odmoriti od svakodnevnih i iscrpljujućih obveza. Otvoreni smo za sve sugestije , primjedbe i pohvale koje mogu pridonijeti napretku i rastu Naše riječi, a ujedno vas pozivamo na suradnju.

Uredništvo

Nadamo se da smo riječima glavne urednice Marijane Krmek zagolicali maštu i izazvali zanimanje za list. Na 28 stranica donosimo mnoštvo radova naših učenika i učitelja.

 

Opširnije