Vijeće učenika

Vijeće učenika čine predstavnici svih odjela u školi;uglavnom su to predsjednici razreda .

 

Zadatci Vijeća učenika su:

-Promoviranje interesa škole u zajednici u čijem se prostoru nalazi

-Prezentira stavove učenika Učiteljskom vijeću i Školskom odboru

-Potiče angažiranost učenika u radu škole

-Raspravlja o međusobnim odnosima učenika i nastavnika

-Sudjeluje u organiziranju kulturno-zabavnog programa škole

Sudjeluje u predlaganju pohvala i nagrada za učenike koji se ističu u vladanju i učenju

-Organizira radne i humanitarne aktivnosti škole

-Raspravlja o disciplini u školi i sudjeluje u profesionalnom informiranju učenika

Koordinator Vijeća učenika: Blanka Karamatić, školska pedagoginja