1. Mate Karamatić
 2. Antonija Kraljić
 3. Tamara Glavinić
 4. Marijana Jurković
 5. Miro Brajković
 6. Robert Borovac
 7. Mijo Rotim
 8. Katja Stojić
 9. Ivan Brajković
 10. Marela Dugandžić
 11. Ana Soče
 12. Ana Krešić
 13. Ana Bradvica
 14. Irena Šimović
 15. Andrea Kvesić
 16. Ivana Zelenika
 17. Nataša Rebac

Predsjednica Vijeća roditelja: Marijana Jurković