OBUKA NASTAVNIKA IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

U prostorijama naše škole je proteklog tjedna održana dvodnevna obuka  nastavnika iz oblasti inkluzivnog obrazovanja u organizaciji udruge Život s Down sindromom FBiH.

Posljednjih dvadesetak godina u svijetu se, kao krajnji oblik integracije, razvija se inkluzija. Inkluzija ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, već uvažavanje različitosti svakog pojedinca. Upravo se u tomu sastoji njena vrijednost, jer se kroz razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama pridonosi širenju saznanja, bogaćenju iskustava i razvoju čovječnosti. Inkluzivno obrazovanje je osnovno ljudsko pravo. Ono predstavlja kvalitetno obrazovanje kojim se stvara pozitivna socijalna klima i ostvaruju ljudska prava. 

Kako bi inkluzivno obrazovanje bilo realizirano u potpunosti,neophodno je učiniti mnogobrojne promjene na razini učionice, odgojno-obrazovne ustanove, zajednice i šire. Bitan uvjet za inkluzivno obrazovanje jesu kvalitetno obrazovani nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici i svi drugi koji su uposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi kroz inicijalno obrazovanje i kontinuirano stručno usavršavanje. 

Stručni predavački tim udruge Život s Down sindromom FBiHje u  našoj školi održao niz predavanja i radionica, a osnovni ciljevi ove edukacije su sljedeći: 

• upoznati polaznike obuke sa posebnosti djece s Down sindromom i procesom kreiranja plana primjene strategija koje podržavaju učenje i sudjelovanje učenika s Down sindromom,
• unaprijediti kompetencije polaznika obuke iz oblasti rane intervencije s djecom s Down sindromom,
• primijeniti strategije podučavanja djece s Down sindromom,
• osigurati jačanje partnerstva između odgojno-obrazovne ustanove i obitelji.

 

Pored nastavnika i pedagoga, predavanju su bili nazočni i roditelji učenika, kao i njihovi asistenti u nastavi.

Ovom prigodom zahvaljujemo se gđi Ivi Raguž, zastupnici u Domu naroda FBiH, na inicijativi i potpori.

Natrag