Nova školska godina počinje u ponedjeljak, 7. rujna

Školska godina 2015./2016. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji počinje 7. rujna, a završava 10. lipnja 2016. godine.

Prvo polugodište završava 23. prosinca 2015. godine , a drugo polugodište započinje 11. siječnja 2016. godine.

Proljetni odmor učenika započinje 21. ožujka 2016. godine i završava 28. ožujka 2016. godine.

 

Natrag