Naša riječ

Svrha školskog časopisa je da učenicima, roditeljima, nastavnicima omogući uvid u rad škole. Na taj način se gradi uzajamna suradnja kao i odnos s lokalnom zajednicom. Školski časopis ima važnu ulogu u razvoju dječje kreativnosti, maštovitosti, informiranosti i opće kulture.

Pogledajte dio aktivnosti u kojima su sudjelovali naši učenici, a koje su za vas odabrale glavna urednica Marijana Ljubić i tehnička urednica Danijela  Raguž.

Natrag