Izlet u Sarajevo

Dana 28.2. glazbena škola organizirala je izlet u Sarajevo na kojem su učenici i roditelji imali priliku pogledati balet "Romeo i Julija" skladatelja Sergeja Prokofjeva u koreografiji i režiji Davidea Bombane. Predstavu su izveli solisti i ansambl Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo. Ova verzija baletnog klasika Romea i Julije je protest protiv svih oblika rata. Izlet je bio edukativnog karaktera, a sudionici su imali priliku i za šetnju po gradu i obilazak znamenitosti.

Natrag