16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja počinje 25.11 Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10.12. Međunarodni dana ljudskih prava, simbolično povezujući zaštitu od nasilja nad ženama sa ljudskim pravima. Ova kampanja, koju obilježava 6000 organizacija u 187 zemalja svijeta, koristi se kao organizaciona strategija širom svijeta kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. 

Na poziv Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i športa vježbenice pedagogije Matea Miškić i Ana Jovanović su kreativnim radionicama za djecu, istražile važnost prevencije nasilja nad ženama i djevojčicama te  osigurale  siguran prostor za dijalog i razmjenu iskustava učenika šestog i sedmog razreda,  a sve u cilju podizanja svijesti o važnosti navedene teme. 

 

Neka ovi blagdani budu prilika da zajedno gradimo mir i nenasilje, a zamišljena inicijativa Ministarstva poticaj svim školama da putem učenika gradimo svjetliju budućnost!

Natrag