Dan znanstvenika, Vladimir Prelog

Vlada F BiH je 12. prosinca proglasila Danom znanosti u federaciji BiH. Dan znanosti je ustanovljen na dan kada je 1975. godine Nobelova nagrada za kemiju uručena prof. dr. Vladimiru Prelogu, te kao izraz pijeteta prema ovom velikom bosanskohercegovačkom znanstveniku. Nastavnica kemije Antea Buljubašić je u četvrtak 12. prosinca sve sate posvetila sjećanju na nobelovca Vladimira Preloga i njegov znanstveni i pedagoški rad. 

Vladmiri Prelog rođen je u Sarajevu 1906.godine. U rodnom Sarajevu pohađao je pučku školu, a nakon razvoda roditelja 1915.godine s ocem odlazi u Hrvatsku. Pučku školu završio je u Zagrebu, gdje je počeo pohađati i gimnaziju, a u trećem razredu s ocem se preselio u Osijek. Već u petnaestoj godini je objavio svoj prvi znanstveni rad iz kemije. Nakon što je 1924. maturirao u Zagrebu, odlazi na studij kemije u Prag. Diplomirao je 1928., a doktorirao 1929. godine. 1934. godine vratio se u Zagreb gdje je predavao organsku kemiju na Tehničkom fakultetu. 1941. godine na poziv Lavoslava Ružičke odlazi u Švicarsku zbog tadašnje političke situacije. Područje njegovih istraživanja bili su, heterociklički spojevi, alkaloidi, antibiotici. Središnje zanimanje bila mu je stereokemija molekula. Uvodi naziv kemijska topologija za područje stereokemije koja se bavi geometrijskim svojstvima molekula. Pridonio je objašnjenju strukture steroida, kinina, strihnina i drugih alkaloida, a sintetizirao je mnoge organske spojeve. Njegovi radovi su pridonijeli razumijevanju naravi enzimatskih reakcija. 1975. Dobitnik je Nobelove nagrade za kemiju, za radove na području organskih prirodnih spojeva i stereokemije. Član je mnogih akademija znanosti i počasni doktor mnogih sveučilišta te počasni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1986. godine. Umro je u Zürichu, 7. siječnja 1998. godine. U Zürichu je kremiran 21. rujna 2001. godine. Njegova urna prenesena je i nakon komemoracije u palači Hazu svečano položena u grobnicu Hazu na Mirogoju. U Zagrebu i Sarajevu po njemu su nazvane ulice. Dobio je poštanskemarke u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 2005. godine u Zagrebu je Kemijska i geološkatehničkaškola, preimenovanau PrirodoslovnaškolaVladimiraPreloga.

Natrag