Vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća

Dr. sc Marijana Škutor je održala predavanje – Vrednovanje i ocjenjivanjer učeničkih postignuća - za djelatnike naše škole. Predavanje se održalo 15.12.2017.
Izlaganje se temeljilo na rezultatima znanstvenih istraživanja. Iako se ocjenjivanje čini kao jednostavan proces, to nije tako. U vrednovanju učeničkih postignuća nastavnik treba poštovati osobnost svakog učenika i različitost među njima. Dužnost učitelja je osigurati javnost vrednovanja i ocjenjivanja. Na početku školske godine učenike treba upoznati s njihovim pravima i obvezama te s načinima, elementima i vremenom vrednovanja. Ocjenu treba priopćiti javno te je popratiti usmenim
objašnjenjem. Načela ocjenjivanja: 1) javnost, 2) objektivnoct, 3) poštivanje osobnosti učenika.Važno je imati u vidu (pri ocjenjivanju) da sposobnost učenika nisu isto što i znanje i ne bi se smjele ocjenjivati. Dr. Škutor se također osvrnula na prava i obveze roditelja, obveze razrednika i ravnatelja.

Natrag