SVJETSKI DAN VODA

„Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“ ovogodišnja je tema za Svjetski dan voda. Obilježava se svake godine 22.ožujka kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode.
Naša škola ove godine aktivno se uključila u obilježavanje Dana voda na poziv i inicijativu JKP Čapljina.
U školskoj knjižnici učenici su imali priliku poslušati prezentaciju koju je pripremila knjižničarka Josipa Čoko o važnosti očuvanja vode za buduće naraštaje u sklopu eTwinning projekta Male i velike štediše.
Nastavnica tehničke kulture Nina Grepo koordinirala je učenike u izradi makete našeg grada te smo razgovarali o 4 rijeke na kojima se nalazi grad Čapljina. Učenici su pored makete grada izradili i prezentirali i plakat o hidroelektranama.
Nastavnica kemije Antea Buljubašić s učenicima je odradila nekoliko pokusa s vodom te pokazala koliko je voda važna i za znanost. Bez vode nebi bile moguće mnoge kemijske reakcije a samim time nebi bilo ni mnogih lijekova , medicinskih postupaka i slično.
Nastavnica Jelena Grgić kreativno je s učenicima 6.b razreda obilježila današnji dan. Učenici su slikali mjehurićima sapunice i to samo plavom bojom. Puhali su slamkama zrak u boju i tako je nastalo mnoštvo mjehurića koje su otiskivali na papir. Radove su izložili na uže uz prekrasnu gradsku šetnicu. Učenici 6.b razreda uživali su u slikanju na otvorenom.
Djelatnici JKP Čapljina danas su organizirali i terensku nastavu za naše učenike te ih odveli na vodospremu i vodocrpilište gdje su objasnili kako funkcionira vodocrpilište i vodosprema te spremno odgovorili na sva njihova pitanja. Učenici 8.d i 8.f razreda išli su i u pratnji ravnatelja škole Matea Jovanovića koji je podržao i uključio se u ovu inicijativu.
Ovim putem zahvaljujemo JKP Čapljina na organizaciji terenske nastave za naše učenike.
Vodu koristimo svaki dan, ne dozvolimo da o njoj brinemo samo jedan dan u godini.

Natrag