22.ožujka - Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se dana 22. ožujka već dvadeset i osmu godinu zaredom s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja vodnih resursa. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Povodom Svjetskog dana voda naša škola sudjeluje u međunarodnom eTwinning projektu „Gledam more, slušam more i volim more“. 

Projekt je počeo 1.ožujka i trajat će do 2. travnja 2021. g. Projektom je obuhvaćeno obilježavanje Svjetskog dana voda, 22. ožujka. Osnovni cilj projekta je razvijanje ekološke svijesti kod djece predškolske i mlađe školske dobi i potreba za očuvanjem voda/mora, živog svijeta u njima, kao i usvajanje znanja o korisnosti mora i rijeka za život čovjeka. Kroz istraživačke, literarne i likovne radionice učenici će razviti kompetencije i usvojiti znanja na suvremen i zanimljiv način, surađujući s vršnjacima iz zemlje i drugih regija.

Knjižničarka Josipa Čoko i nastavnik biologije Igor Petrina aktivno rade na projektu s ciljem buđenja ekološke svijesti kod naših učenika. 

U školskoj knjižnici naše škole sa knjižničarkom Josipom radili smo kreativne radove. Učenici 6.e razreda uradili su plakate te im se zahvaljujemo na sudjelovanju. Plakate su radili: Marija Marić, Katja Ivanković, Filip Vidović i Dorijan Vego. 

Nastavnik Igor Petrina pripremio je prezentaciju na temu vode te ju održao u knjižnici. Gledali smo i kratke isječke o očuvanju voda te radili pokus kako razlikovati čistu od prljave vode.

Učenici su se složili kako trebamo čuvati naše rijeke i more od onečišćenja za buduće naraštaje te su rekli kako će racionalnije trošiti vodu prilikom pranja zubi ili tuširanja. 

Učenici 7.f razreda su išli na terensku  nastavu u park prirode Hutovo blato gdje je nastavnik Igor objasnio važnost vode za opstanak živih bića u prirodi. 

Partner u projektu nam je  Javno komunalno poduzeće „Čapljina“ d.o.o.  te se zahvaljujemo direktorici Martini Vidić na aktivnom sudjelovanju u projektu. Direktorica je došla na prezentaciju povodom Svjetskog dana voda te nas vodila na vodocrpilište Bjelave gdje su djeca imala priliku vidjeti na koji način dobivamo pitku vodu koju svakodnevno koristimo u našem domaćinstvu. Na vodocrpilištu Bjelave naučili smo kako se zahvaćaju podzemne vode, te kako se uz pomoć crpki voda transportira do glavne vodospreme Čapljina. Na objektu vodospreme Čapljina, na Gradini, vidjeli smo i kako se pročišćava voda uz pomoć klora, i kako na kraju distribucijom kroz cjevovode pitka voda dođe do svakog potrošača. Zahvaljujemo i  djelatniku Javnog komunalnog poduzeća Perici Dodigu na iscrpnoj i nadasve zanimljivoj prezentaciji. 

Glavna aktivnost poduzeća je prikupljanje, tretman i distribucija vode, ali je poduzeće registrirano i za obavljanje drugih usluga. 

 

JKP Čapljina je stoga nadležno za:

 

  • skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
  • odvodnja otpadnih voda (kanalizacija)
  • upravljanje vodovodom i javnom kanalizacijom, te njihovo održavanje
  • izdavanje suglasnosti za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mreže
  • Upravljanje gradskim otpadom; 
  • Održavanje javnih površina (zelenih površina); 

 

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je „Vrednovanje vode“ i upućuje na razmatranje vrijednosti vode i što ona znači svakom od nas. Koliko nam je važna u kućanstvu i obiteljskom životu, za hranu, zdravlje, obrazovanje, životne navike te gospodarstvo, ali i općenito za dobrobit ljudi i naše lokalno okruženje. Natrag